Hovedfordelene med en DeposisjonsvarmepumpeKostnadseffektiv

Bruk av en Deposisjonsvarmepumper gir lavere utgifter til oppvarming av bygninger og varmtvann sammenlignet med alle andre fornybare energikilder. Investering i en slik løsning er like varig som selve bygningen apparatet varmer opp og forsyner med varmtvann. I kombinasjon med solceller kan man oppnå «gratis» sentralvarme og varmtvann.


 

Miljøvennlig

En Deposisjonsvarmepumper avgir ikke eksos! Den bidrar ikke til degradering av jord! Den lager ikke støy! Varmepumpen benytter varme som genereres ved endring av den fysiske tilstanden av vanndamp i luften døgnet rundt, 365 dager i året. Kombinert med solceller og takket være sin veldig høye COP-faktor, bidrar varmepumpen til reduksjon av CO2-utslipp.


 

Ubegrenset garanti

Vi gir mange års garanti på våre produkter på opp til 15 år.


 

Flyttbar

En Deposisjonsvarmepumper kan bli problemfritt tilpasset en ny bygning eller installasjon når du flytter. Slike varmepumper er flyttbare og derfor også universelle – samme apparat kan forsyne ulike installasjoner.


 

Vedlikeholdsfri

En deposisjonsvarmepumpe er vedlikeholdsfri. I motsetning til tradisjonelle oppvarmingssystemer som benytter fast brensel, fyringsolje, krever den ikke noen som helt handling fra brukeren.


 

Enkel å installere

Ved bruk av en Deposisjonsvarmepumper er det ikke behov for å grave eller bore i grunnen for å installere en jordvarmeveksler. Pumpens tilkobling til varmeanlegget i bygningen må konfereres med vår prosjektansvarlig for sanitærinstallasjoner.

 

Tilbakebetalingstiden er fra 3 år! Etterpå er det „ren profitt”.