Ideen om en Deposisjonsvarmepumpe

          En Deposisjonsvarmepumper benytter vanndamp som finnes i luften, som sin varmekilde. Energien i vanndampen er i en diffus form og kan ikke brukes direkte. Fordamperen i deposisjonsvarmepumper har en unik konstruksjon som gjør det mulig å konsentrere varmen fra vanndampen og omgjøre den til en brukstemperatur gjennom en termodynamisk syklus kjent i kuldeteknikken. Varmen blir omgjort til en brukstemperatur med bruk av et naturlig kuldemiddel, R290. Kuldemiddelet overfører varmen som har en høy temperatur, til varmtvannet i sentralvarmeanlegget eller varmtvannsanlegget.


Det finnes vanndamp i luften uansett årstiden og tiden på døgnet. Energien i vanndampen er samlet i dens fysiske tilstand; det som er uvanlige ved denne patentbeskyttede løsningen, er at vanndampens fysiske tilstand blir omvandlet i varmepumpesyklusen og denne energien blir overført til varmeanlegget.