Virkemåte – deposisjon

      Sublimasjon og deposisjon sublimasjon er fenomener som innebærer den mest intensive varmeutvekslingen som finnes i naturen. Deposisjon er en prosess der et stoff går direkte fra gassfase til fastfase. Dette skjer når duggpunktstemperaturen for vann i luften er lavere enn frysepunktet, dvs. 0°C. Når luft med mye vanndamp kommer i kontakt med en kald overflate i en temperatur under 0°C, går vanndampen direkte over til iskrystaller.​

Faseovergangene som skjer i en deposisjonsvarmepumpe :

Latent varme ved deposisjon (overgang fra vanndamp til snø) og sublimasjon (omvendt overgang) for vann er 2833 kJ/kg.

Overgangsvarme ved kondensasjon (omvandling fra vanndamp til vann) og fordamping er 2500 kJ/kg.

Overgangsvarme ved frysing av vann er 333 kJ/kg.

 

Den varmen som oppstår ved kondensasjon eller deposisjon av vanndamp blir overført av varmepumpen til varmeanlegget ibygningen i form av varmt vann.